شورای عالی آموزش و پرورش حذف امتحانات ورودی پایه هفتم برای مدارس تیزهوشان  و نمونه دولتی و مدارس خاص را تصویب کرد.

همچنین در این شورا تصویب شد تجویز کتاب‌های کمک درسی ممنوع است.منبع شبکه خبر