مکتب ساعی

وبسایت رسمی استاد عاصف ساعی

۴ مطلب با موضوع «تکالیف راهبرد دانش» ثبت شده است

آزمون ریاضی ششم فصل 5 دبستان راهبرد دانش

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
عاصف ساعی

تکلیف شماره 3 ( 11 فروردین 98)

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
عاصف ساعی

تکلیف شماره 2 ( 2 اسفند 98)

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
عاصف ساعی

تکلیف شماره 1 ( 3مهر 98)

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
عاصف ساعی

تصویر ثابت